Adres

Nieuwstraat 19A

2152BE Nieuw-Vennep

 

Telefoon

06-19883191

 

Contactpersoon

Maria Steeman

 

E-mail

maria.logo@online.nl

Adem

We ademen gemiddeld 12 keer per minuut en gebruiken zo ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit. Om te ademen gebruiken we deze lichaamsdelen: Borstkas, luchtpijp, longen en adem- en buikspieren. Wanneer we niet goed ademen kunnen de volgende problemen ontstaan: verkeerde spreekadem, hyperventilatie, stemproblemen, longproblemen.

 •    Verkeerde spreekadem

  Tijdens het spreken wordt verkeerd geademd, waardoor iemand "achter de adem raakt". Er wordt dan te lang doorgesproken, terwijl de lucht al op is en er weer ingeademd zou moeten worden. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen. De logopedist leert een goede spreekadem-techniek aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken.

 •    Hyperventilatie

  Bij hyperventilatie wordt er te snel en te oppervlakkig geademd en bevat het bloed hierdoor te veel zuurstof en te weinig kooldioxide. Er treden dan klachten op : duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, hartkloppingen, drukkend gevoel op de borst en ademnood. De logopedist leert een goede manier van ademen aan, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.

 •    Stemproblemen

  Om de stem in goede conditie te houden is een goede manier van ademen belangrijk. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen bestaat, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan dan minder goed functioneren en er ontstaan stemklachten, zoals bijvoorbeeld: snel vermoeide stem, een dik gevoel in de keel bij het stemgeven of heesheidklachten. De logopedist leert een goede adem aan in combinatie met stemoefeningen.

 •    Longproblemen

  Bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem kan de logopedist een goede manier van ademen aanleren, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.